Wednesday, March 23, 2011

PEEGELJOONISTAMINE
1.-3.- klass


joonistuspaberid
viltpliiatsid

Alustuseks võib proovida erinevaid jooni joonistada mustandipaberile: siksakilisi, spiraalseid, kõverjooni, kaarjaid jne.

Valige paarilised. Üksikuks jäänud õpilane võiks olla õpetajaga paaris.
Pane õpilased istuma nägudega üksteise vastu, joonistupaber pikuti nende vahele lauale.
Loosige, kumb alustab. Valige kumbki endale värv.
Alustaja joonistab ühe joone ühest paberi servast vastasserva. Teine paariline joonistab samal ajal peegelpildis samasugust joont.
Valige uued värvid ja nüüd alustab teine paariline ja esimesena alustanu joonistab peegelpildis sama, mida teine paariline.
Kaks joont võivad omavahel ristuda ja uusi mustreid moodustada.
Kui jõutakse keskjoonele või paberile rohkem jooni ei mahu, värvitakse joonte vahele jäänud alasid.
Üksteisega külge pidi kokku puutuvad alad ei tohiks olla sama värvi.
Õpetaja võib kontuurvärvide ja täitevärvide arvu piirata põhivärvidega, vastandvärvidega jne.

Idee Internetist


Matemaatika


Suhtluspädevus


Tehnoloogia ja innovatsioon

No comments: