Tuesday, March 22, 2011

RAHVUSLIK PUU5. klass


värviline aluspaber
valge paber puu jaoks
A5 mustandipaber
harilik pliiats, kustukumm
paberiga sarnast värvi tintenpen või peen vildikas
natuke jämedam sarnast värvi marker
mustrilehti
pulgaliim
valge pliiats


Vaadelge pilte ja võrrelge erinevate puude võrasid, mis on millistele puudele iseloomulik.
Vaadelge mustrilehti. Joonistage meeldivad mustrid mustandipaberile. Vali mustritest -4 erinevat mustrit puu jaoks. Soovi korral võib jälgida puu ja mustri sobivust.

Valige endale puu ja joonistage harilikuga suurele paberile.
Joonistage harilikuga puule mustrid – erinevad mustrid nii tüvele kui võrale.
Joonistage kontuurjooned jämedama markeriga üle.
Joonistage puu mustrid üle tintenpeniga. Kustutage alles jäänud hariliku jooned.
Lõigake puu välja nii, et igast servast jääks üle ~5 mm. Õpilastel võib lasta joonistada enne harilikuga ette.
Liimige puu mustale aluspaberile.
Oma nimetähed kirjutage alla paremale nurka valge pliiatsiga.

Mustrid kogumikust: Eesti tikand. Mustrilehed. I. Tammis, E. Lutsepp
Loodus- ja inimeseõpetusõpetus, tööõpetus


Enesemääratluspädevus

Kultuuriline identiteet

No comments: