Wednesday, March 23, 2011

JOONISTAMISHARJUTUSED


1.-9.- klass


harilik
kustukumm
töölehed


Prindi välja töölehed.
Prindi kummalegi poolele erinev tööleht, näiteks emotsioonid ja kriipsujukud või jooned ja mustrid jne. Nii on lapsel põnevam ja paberit kokku hoitud.

Õpilased püüavad joonistada võimalikult sarnaseid kujundeid, emotsioone, kriipsujukusid või mustreid.
Töölehele peaks õpetaja märkima head ja vead. Õpilasele anna tagasisidet – mis oli hästi, mida saaks paremini, kuidas saaks paremini, kuidas kergemalt jne.
Õpilane teeb vigade paranduse võimalusel samale lehele – kustutab ja joonistab uuesti.
Töölehti võib kasutada ainult harjutamiseks, aga võib ka vajadusel hinnata näiteks 5 töölehte= üks hinne.

Joonte harjutuste idee Internetist: http://www.artprojectsforkids.org/2010/08/drawing-practice-sheets-50.html
Sealt on võimalik omale osta kaks erinevale vanuseastmele faili, kummaski 50 lehekülge harjutusi.
Käesoleval lehel olevad keregm ja raskem variant on joonistatud K. Terepingi poolt.
Emotsioonid, kriipsukad, mustrid, kahe käe joonistused on interneti piltide põhjal kokku pannud K. Tereping

No comments: